Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hotelli ja ravintola Aada Oy / Mehtimäki ravintolat
Osoite: Länsikatu 15 80110 JOENSUU
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite): 050 4000 807, myynti@mehti.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Helena Laitinen / Henna Turunen
Osoite: Länsikatu 15 80110 JOENSUU
Muut yhteystiedot: 050 4000 807, myynti@mehti.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi ja puhelinnumero, tarvittaessa osoitetiedot.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ei ole.